What can we do for you?

Onze focus bestaat er uit om ondernemers van start-ups, scale-ups en kleine KMO's naar meer vrijheid te begeleiden.

Strategische roadmap

Een duidelijke korte- en lange termijn visie over je bedrijf, het business model en de te ondernemen stappen in de komende 12 maanden.

We brengen de organisatie in kaart en kijken na of de bedrijfspositionering en het model nog voldoende relevant of actueel zijn. Om naar een volgende fase te gaan, dient de bedrijfsvoering nog eens gechallenged te worden: Welke diensten/producten er geleverd worden, hoe komen deze tot stand en wie is daar voor nodig, wat voor cultuur heerst er binnen de organisatie, hoe ervaart de klant het bedrijf, etc.

Een greep uit onze tools & approaches: Golden Circle, Playing to Win, Business Design principes, OKR's, Sprints, Customer Journey, ..

Interne workflow

Het belang van hoe goed een organisatie 'werkt' is vanzelfsprekend hoog. De zoektocht naar de juiste wisselwerking tussen de bedrijfsprocessen en de bedrijfscultuur, tussen structuur en mensen, is er één van groot belang. Hoe beter iedereen en alles met elkaar kan samenwerken, hoe meer impact het bedrijf kan maken.

Het doel is om een organisatie te creëren die meer energie geeft dan vraagt, zowel op het niveau van operations, partnerships alsook de interne cultuur tussen de mensen. Het gaat hier niet over buzz-woorden zoals operational excellence, change management, innovatie en zelfsturende teams maar om relevante verandering te brengen op een zo kort mogelijke termijn die het eenvoudiger maakt voor het bedrijf om haar missie better en vlotter waar te maken.

Een greep uit onze tools & approaches: Project management cultuur, Agile, Flow Charts, Employee Journey & eNPS, Value Stream, ..

Netwerk cultuur

Ongeacht over welke deel van het leven het gaat, andere perspectieven zijn essentieel om de juiste keuzes te kunnen maken en de juiste prioriteiten te leggen; het leiden van een bedrijf is niet anders.

 

Wij ondersteunen onze klanten waar nodig door een klankbord te vormen of een persoonlijke sparring partner te zijn.