Our Approach

 "Action is the real measure of intellegence" - Napoleon Hill 

Elke samenwerking heeft uiteraard een unieke uitdaging en vereist een uitwerking op maat. Dat gezegd zijnde volgen we een gestroomlijnde approach om helder en duidelijk tot resultaat te komen.

Een typisch traject heeft een duur van 3 maanden, afhankelijk van de intensiteit kan dit gaan van enkele uren per maand tot enkele tien-tallen dagen. Ondanks er geen vaste metric staat op tijd merken we dat 3 maanden een ideale houvast is om snel maar voldoende grondig een change te brengen in de organisatie die blijft voortduren.

1.

Assessment

Alles start met een duidelijke scope, prioriteit en verwachtingspatroon. We stellen een duidelijk en zo-objectief-mogelijk doel (max. 2) op die we verder onderverdelen in relevante subdoelen en waar we heel gericht me aan de slag gaan. Afhankelijk van waar we naar toe willen, nemen we ook een (korte) scan van de organisatie of van een specifiek element om het in kaart te brengen.

2.

Roadmap

Zodra we weten waar we staan en waar we naar toe willen, kunnen we de weg er naartoe in kaart brengen. Het grootste probleem dat we tegenkomen bij ondernemers is het nooit vertalen van ideeën naar heel duidelijke stappen om verandering te brengen. Onze Roadmap dient als tool om de brug tussen idee en uitvoering te leggen. We gebruiken telkens specifieke methodologieën toegepast op de challenges. Elke project is uniek en aanpak is uniek, maar we merken telkens 3 cornerstones op.

Bedrijfspositionering & Strategie: Het herbekijken van de missie en de vertaling naar wat dit concreet betekent, gekoppeld aan korte- en lange termijn doelen. Heel vaak blijkt dat de originele missie vervaagd is en brengt dit ook een (subtiele) wijziging in de positionering, sales aanpak en het businessmodel.

Bedrijfswerking & Processen: We bekijken de werking grondig met focus op structuur en optimalisatie. Vaak zijn er bepaalde systemen en processen verouderd, te handmatig of overbodig. We bekijken het hele proces, zoeken mee naar processen en/of tools die meerwaarde bieden en gaan zo naar een gestroomlijnde organisatie.

Bedrijfscultuur & Partnerships: Collaboration tussen zowel eigen medewerkers als externe partners, is dé key om het verschil te maken. Het people-stuk krijgt meer en meer aandacht, maar veel bedrijven weten niet wat dit juist betekent of hoe hiermee om te gaan. Hét antwoord bestaat niet, maar er zijn wel manieren om naar een performante omgeving & organisatie te gaan waarin mensen willen werken.

3.

Hands-on execution

We weten waar we staan en waar we naartoe willen, we hebben ook onze roadmap bij de hand om de stappen te zien die we moeten nemen dus tijd voor belangrijkste fase om effectief te gaan schalen.. de uitvoering! Execution is key. Een idee of fantastisch plan hebben is één zaak, maar de uitvoering bepaalt alles. Wij volgen high-level mee de vooruitgang op, sturen mee en trekken onze 'botten' (Vlaams voor 'laarzen') aan waar nodig om de dingen zelf vast te nemen.

4.

Adapt

Geen enkel plan is perfect, wat betekent dat we regelmatig moeten bijsturen op basis van de realiteit en feedback. Het onder- of overschatten van een workload, bepaalde aanpassingen die te weinig nut hebben of iets dat over het hoofd is gezien. Er komt altijd wel iets voor, maar de echte sterkte van een organisatie ligt in een hands-on attitude, het flexibel zijn in de uitvoering om het doel te behalen.

5.

Scale

Voortdurend resultaat is het gevolg van consequent de juiste dingen te doen. Eenmaal op het einde gekomen van het traject, is dit het begin van het nieuwe hoofdstuk van de organisatie, namelijk. het effectief gaan schalen. Het doel moet zijn om het schalen te gaan waarmaken door te blijven implementeren, innoveren en verder te streven naar de lange termijn doelen.

Het einde is van ons traject is hier. We hebben de change gerealiseerd en we hebben onszelf positief overbodig gemaakt, een succes! Soms zien we elkaar nooit meer, zien we elkaar binnen enkele jaren terug of soms blijven we opvolgen door een plaats op te nemen als sparring partner en zo verbonden te blijven. Dit zal blijken op het einde.